Vấn đề quyền riêng tư 😋

Sau khi mua sắm tôi đổi, trả hoặc hủy đơn hàng, liệu tôi có nhận được Hoàn tiền không?
Sau khi mua sắm tôi đổi, trả hoặc hủy đơn hàng, liệu tôi có nhận được Hoàn tiền không? 2021-08-19 09:59:50

Sau khi mua sắm tôi đổi, trả hoặc hủy đơn hàng, liệu tôi có nhận được Hoàn tiền không?

Khác với mô hình hoàn tiền (cashback) truyền thống hướng đến việc tiết kiệm khi mua sắm, 100Man Cashback sẽ đưa đến cho người tiêu dùng thêm môt nguồn thu...