Sau khi mua sắm tôi đổi, trả hoặc hủy đơn hàng, liệu tôi có nhận được Hoàn tiền không?
icon

Sau khi mua sắm tôi đổi, trả hoặc hủy đơn hàng, liệu tôi có nhận được Hoàn tiền không?

user Đăng bởi ROOT
ngày đăngg 2021-08-19 09:59:50

Khác với mô hình hoàn tiền (cashback) truyền thống hướng đến việc tiết kiệm khi mua sắm, 100Man Cashback sẽ đưa đến cho người tiêu dùng thêm môt nguồn thu nhập, một kênh đầu tư gia tăng tài sản thông qua hinh thức hoàn tiền dưới dạng tiền mã hóa (CryptoCurrency - một loại tài sản có tính thanh khoản và sinh lời cao).

Khác với mô hình hoàn tiền (cashback) truyền thống hướng đến việc tiết kiệm khi mua sắm, 100Man Cashback sẽ đưa đến cho người tiêu dùng thêm môt nguồn thu nhập, một kênh đầu tư gia tăng tài sản thông qua hinh thức hoàn tiền dưới dạng tiền mã hóa (CryptoCurrency - một loại tài sản có tính thanh khoản và sinh lời cao).

Sau khi mua sắm tôi đổi, trả hoặc hủy đơn hàng, liệu tôi có nhận được Hoàn tiền không?

logo
Đăng bởi ROOT 2021-08-19 09:59:50