Mời bạn bè

Mời bạn mới, nhận ngay token miễn phí

google play
app store
Mời bạn mới, nhận ngay token miễn phí

Cách thức hoạt động

Mời bạn bè thông qua link giới thiệu trong tab Mời bạn bè trên ứng dụng

1. Mời bạn bè thông qua link giới thiệu trong tab Mời bạn bè trên ứng dụng

Người được giới thiệu đăng ký và xác minh tài khoản

2. Người được giới thiệu đăng ký và xác minh tài khoản

Người giới thiệu và người được giới thiệu mỗi người sẽ được nhận miễn phí một trong 5 loại tài sản số

3. Người giới thiệu và người được giới thiệu mỗi người sẽ được nhận miễn phí một trong 5 loại tài sản số

Với lợi ích hấp dẫn

Gia tăng thu nhập trên từng đơn hàng

Gia tăng thu nhập trên từng đơn hàng

Nhận lãi suất hàng ngày ngay trên số tài sản được hoàn sau mỗi giao dịch mua sắm thành công.
Phần thưởng hấp dẫn chờ đón bạn

Phần thưởng hấp dẫn chờ đón bạn

Tham gia các chương trình nhận thưởng trên sàn giao dịch, trên app 100Man Cashback.
Gia tăng thu nhập trên từng đơn hàng

Gia tăng thu nhập trên từng đơn hàng

Nhận lãi suất hàng ngày ngay trên số tài sản được hoàn sau mỗi giao dịch mua sắm thành công.
Với lợi ích hấp dẫn