Funding Rate là gì? Cách tính Funding Fee từ Funding Rate
icon

Funding Rate là gì? Cách tính Funding Fee từ Funding Rate

user Đăng bởi Tiến Huỳnh
ngày đăngg 2021-11-08 16:39:57

Khi giao dịch các hợp đồng, Funding rate là một trong những thuật ngữ phổ biến và hay dùng. Vậy Funding rate là gì? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc về Funding rate và các vấn đề liên quan.

Funding Rate là gì? Cách tính Funding Fee từ Funding Rate

Funding rate là gì?

Funding rate là các khoản thanh toán định kỳ cho các nhà giao dịch dựa trên sự chênh lệch giữa thị trường hợp đồng vĩnh viễn và giá giao ngay. Do đó, tùy thuộc vào các vị thế mở, các nhà giao dịch sẽ thanh toán hoặc nhận tiền tài trợ.

Funding rate gồm hai là lãi suất và chênh lệch.  Ví dụ như trên  Binance Futures, lãi suất được cố định ở mức 0,03 % và mỗi ngày ( và 0,01 % mỗi lần funding), với một số ngoại lệ như hợp đồng LINK USDT VÀ LTC USDT thì  lãi suất là 0%. Chênh lệch giữa giá kỳ hạn và giá giao ngay biến động tùy thuộc vào chênh lệch giá giữa hợp đồng không kỳ hạn và đánh dấu. Giá càng chênh lệch thì chênh lệch càng lớn và ngược lại giá thấp thì thể hiện sự chênh lệch giữa hai mức giá không đáng kể.

Funding rate là khoản phí các bên tham gia hợp đồng trả cho nhau, khi Funding rate dương, các vị thế mua trả tiền cho vị trí bán. Khi Funding rate âm, các vị thế bán sẽ trả cho các bên ở vị thế mua. Cơ chế này giữ cho giá giao ngay và giá tương lai  ( giá ở thị trường Futures) liên tục phù hợp với nhau. 

funding rate là gì

Funding rate là gì?

Tại sao phải có Funding rate?

Đối với hợp đồng truyền thống, thanh toán hợp đồng sẽ được thực hiện vào từng quý hoặc hằng quý tùy vào điều kiện của hợp đồng. Khi thanh toán giá của hợp đồng tương lai (Futures) sẽ dựa trên giá thị trường giao ngay và các vị thế mở đáo hạn. 

Hợp đồng tương lai (Futures) không kỳ hạn đang được nhiều sàn phát sinh tiền mã hóa tài trợ và có thiết kế tương tự hợp đồng truyền thống nhưng hợp đồng không kỳ hạn có điểm khác biệt là nhà đầu tư có thể luôn duy trì vị thế của mình, không bao giờ sợ hết hạn và không cần theo dõi thời điểm chuyển giao hàng tháng. Vì vậy hợp đồng không kỳ hạn không thể nào được thanh toán.

Do đó để giao dịch tiền mã hóa tạo nên 1 cơ chế đảm bảo giá hợp đồng tương lai luôn tương ứng hoặc gần với giá của thị trường giao ngay thì cần có Funding rate.

Cách tính funding fee từ funding rate

Funding rate được tính dựa trên lãi suất và mức chênh lệch giữa giá hợp đồng vĩnh viễn và giá giao ngay.  Funding rate cho mỗi  kỳ được tính toán từ số liệu của kỳ trước và đã được xác định vào đầu kỳ hiện tại. Funding rate sẽ không thay đổi trong kỳ và  được áp dụng trong tính toán chi phí vào cuối kỳ hiện tại. Trong giai đoạn này Funding rate ước tính cho kỳ tiếp theo được tính theo từng phút, và Funding rate ước tính được tính toán cuối cùng sẽ được tính cho ký tiếp theo.

Ví dụ: Funding rate cho khoảng thời gian 8: 00 -16: 00 được tính toán từ dữ liệu của giai đoạn trước 00: 00 - 8: 00. Funding rate đã được xác định vào lúc 8:00 và được sử dụng để thanh toán lúc 16:00. Và trong khoảng thời gian 8: 00 - 16: 00, Funding rate ước tính sẽ được tính toán mỗi phút trong khoảng thời gian 16: 00 - 00: 00 (ngày +1) và Funding rate ước tính được tính toán cuối cùng sẽ được sử dụng làm ước tính Funding rate của kỳ tiếp theo.

Còn Funding fee được tính dựa vào Funding rate, công thức tính Funding fee như sau:

Funding fee = Giá trị vị thế x Funding rate

Trong đó: Giá trị vị thế = Số lượng hợp đồng / Giá Mark

Ví dụ:

Nhà giao dịch A nắm giữ một vị thế mua hợp đồng 10.000 BTC USD và Giá Mark là 8.000 USD tại dấu thời gian tài trợ với Funding rate hiện tại là 0,01%.

Đầu tiên, hãy tính Giá trị vị trí:

Giá trị vị trí = 10.000 / 8.000 = 1,25 BTC

Với Giá trị vị trí, hãy tính Nguồn vốn:

Funding fee = 1,25 BTC x 0,01% = 0,000125 BTC

Khi Funding rate dương (0,01), những người ở vị thế mua phải trả cho những người ở vị thế bán. Do đó nhà giao dịch A phải trả phí là 0,000125 BTC và người ở vị thế bán sẽ nhận được 0,000125 BTC.

funding rate là gì

Cách tính funding fee từ funding rate

Tác động của Funding rate đến các trader

Funding rate đóng vai trò quan trọng với các trader và có ảnh hưởng trực tiếp đến các trader. Vì Funding rate được tính dựa trên đòn bẩy mà trader đang sử dụng nên sẽ tác động trực tiếp đến lợi nhuận và mức thua lỗ của từng trader. Với lệnh đòn bẩy cao, các trader đang trả funding rate có thể bị lỗ, nhưng ngược lại ở vị thế được hưởng thì trader sẽ có được lợi nhuận. Vì vậy các nhà đầu tư kinh doanh có thể phát triển các chiến lược khác nhau để tận dụng Funding rate và kiếm lời từ các sự biến động của thị trường.

Funding rate trên các sàn giao dịch sẽ có sự khác nhau đồng thời nó đóng vai trò quan trọng trong các hợp đồng tương lai vĩnh viễn và có ảnh hưởng trực tiếp đến các trader. Hi vọng qua bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu rõ về Funding rate là gì và các vấn đề liên quan. Chúc bạn giao dịch hiệu quả.

logo
Đăng bởi Tiến Huỳnh 2021-11-08 16:39:57